تاریخچه شرکت

شرکت مهندسی توان صنعت زاگرس فعالیت خود را از سال 1384 شروع و با هدف مشارکت در ساخت و اجرای کلیه پروژه های کلان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با استفاده از تجربه دانش بومی فرزندان ایران زمین و کمک در پیشرفت صنعت کشور به تاسیس و ثبت رسیده است.