پروژه های اجرا شده C

•    اجرای عملیات مربوط به ساخت ̨ نصب و رفع عیب و تعمیر سازه های فولادی در کلیه یونیت های بخش EPC2 پروژه فاز 12 به کارفرمایی مشارکت شرکت صنعتی دایلیم̨  مهندسین مشاور سازه ̨ شرکت ساختمانی کیسون (DSCT)

•    اجرای عملیات ساخت، نصب و تست هیدرواستاتیک مخازن Steam Condensate و Water Storage در یونیت های 121 و 126 بزرگترین پالایشگاه پارس جنوبی (فاز 12) به کارفرمایی مشارکت دایلیم سازه در بخش EPC2 پروژه.

•    عملیات اجرایی (ساخت و نصب خطوط پایپینگ) پتروشیمی لرستان  به کارفرمایی شرکت آوای جهانبین.
•    ساخت ونصب مخازن آب آتش نشانی ایستگاه شماره یک (شمال شرق) فازII پتروشیمی عسلویه(پتروشیمی دماوند) به کارفرمایی شرکت توسعه و تجارت مهرآراد.
•    اجرای عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی خطوط C3+ واقع در عسلویه- پتروشیمی آریاساسول (الفین نهم) به کارفرمایی شرکت یکان فولاد.

•    اتمام عملیات اجرائی باقیمانده و تست خطوط پاپینگ و پیش راه اندازی سکوهای گازی فازهای6و7و8 پارس جنوبی (جزیره صدرا بوشهر)  به کارفرمایی شرکت پیشگامان پترو افق پایدار.

•    عملیات اجرائی ساخت و نصب ( نصب سازه های فلزی و تجهیزات مکانیکی)و تست خطوط پایپینگ  ZONE-S- پتروشیمی آریا ساسول ( الفین نهم،(Ethane Cracking به کارفرمایی شرکت یکان فولاد